MY MENU

ตัวเป่าลม | Ring Blower, Turbo Blower

รายละเอียดของสินค้า
Blower หรือตัวเป่าลม คืออุปกรณ์สร้างแรงลมและแรงดัน ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าไปขับเคลื่อนใบพัด เพื่อให้ได้แรงลมและแรงดันที่เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ 

คุณสมบัติที่ดีของโบลเวอร์
1. ลักษณะการติดตั้งง่ายและสามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ 
2 .มีการให้ปริมาณลมและแรงดันที่สม่ำเสมอ
3. สามารถปรับระดับปริมาณลมให้เพิ่มหรือลดลงได้ตามความเหมาะสม
4. มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 
BLOWER สามารถใช้งานได้ทั้งดูดและเป่าลม เช่น

1.  เติมอากาศให้กับบ่อบำบัดน้ำเสีย , บ่อปลา , บ่อกุ้ง 
2. ผสมสารเคมีให้เข้ากับน้ำ แทนการใช้ใบพัดกวน
3. เติมออกซิเจนเพื่อเร่งปฎิกริยาเคมี
4. ประกอบกับถัง vacuum เพื่อทำ dehydration หรือ เพื่อดูดเม็ดพลาสติก หรือฝุ่น
5. ใช้ไล่ความชื้นและหยดน้ำในขบวนการผลิตต่างๆ


 
แบรนด์ที่มีจำหน่าย