MY MENU

มอเตอร์เกียร์ปรับรอบ | Variable Speed Drive

รายละเอียดของสินค้า
เป็นมอเตอร์เกียร์ปรับรอบทางกล (แมคคานิค) สามารถปรับรอบได้โดยระบบจานดิสท์ ด้านในทดปรับรอบตามอัตราส่วน โดยการปรับรอบสามารถใช้มือหมุนจานปรับรอบตามความต้องการของรอบที่ใช้งาน ลักษณะการประกอบที่ใช้งาน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
1. แบบขาตั้ง (FOOT MOUNTED) สามารถติดตั้งจากฐานของเกียร์ในแนวระนาบ เหมาะสมกับงานที่มีพื้นที่การติดตั้งโดยการยึดจากฐานเป็นสำคัญ
2. แบบหน้าแปลน (FLANGE MOUNTED) สามารถติดตั้งโดยยึดจากหน้าแปลนทั้งในแนวดิ่ง แนวตั้ง หรือตามความเหมาะสมของชิ้นงาน
 
แบรนด์ที่มีจำหน่าย